شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

ما متعهد میشویم که در چهار چوب قوانین اتحادیه لوازم خانگی و امور صنفی فعالیت می کنیم و بهترین خدمات را به شما ارائه بدهیم .

قانون 2

فروش سایت فقط از طریق شماره هایی که روی سایت ذکر شده انجام میشود و فقط از طریق سایت هر گونه  خرید که غیر این شماره ها باشد به سایت مربوط نیست و ما هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نمیگیریم.

قانون 3

هر گونه سو استفاده از شماره تماس های سایت و ... پیگرد قانونی دارد.

 قانون 4

تضمین ارسال کالا با توجه به نحوه انتخاب حامل تضمین کالا برعهده حامل می باشد و هر گونه مشکل در کالا بانه محصول پاسخگو می باشد.

قانون 5

تمامی حقوق مشتریان شامل (وجه پرداختی ، مدارک ، آدرس و ...) محفوظ می باشد.